The interior of the living room as part of the television project “Kvartirniy vopros”


Location: Moscow

Area: 30 sq.m

Photographer: Dmitry Chebanenko

https://www.peredelka.tv/episodes/do/kukhnya-gostinaya-dlya-nebesnykh-strannikov/

Projects